PSYKOTERAPI

Grunden i vår verksamhet bygger på ett relationellt förhållningssätt där vi tillsammans med Dig/Er samarbetar för att skapa förutsättningar för att i dialog förstå de problem och eventuella symtom Ni önskar hjälp med. Genom denna dialog är Åre Psykoterapi vana att tala så att det uppstår en lust att lyssna och att lyssna så att det hos Dig/Er uppstår en lust att tala. Åre Psykoterapi har lång vana att möta barn, ungdomar, föräldrar och familjer i svåra livssituationer.

Man har olika skäl att komma till Åre Psykoterapi. Det kan handla om relationssvårigheter, kommunikationsproblem, ångest, rädsla, oro, nedstämdhet, livskris eller trauman som ger krisreaktioner över tid. Svårigheterna och symptomen kan ha varit en följeslagare genom hela eller delar av livet eller uppkommit nyligen, oväntat och plötsligt.

Individuell terapi med Åre Psykoterapi innebär att du erbjuds olika former av psykoterapi; samtalsstöd, vägledning och behandling. Åre psykoterapi kan arbeta med flera olika individuella psykoterapeutiska metoder; bland dessa kan nämnas:

PDT (psykodynamisk psykoterapi)

DBT (dialektisk beteendeterapi)

KBT (kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi)

Parterapi behövs när kärleken i sig själv inte är tillräcklig och det kräver en insats från er båda att skapa ett gott, varmt och kärleksfullt liv tillsammans. I parterapin arbetar Åre Psykoterapi med kontakten mellan er och hur ni kommunicerar. Att få till adekvat samtalsklimat, så båda känner sig hörda och respekterade är parterapins mål och syfte. Erfarenheten är att det ofta är en part som önskar parterapi, men under och efter terapin, har båda erfarit att ha fått något i utbyte av terapin. Det är aldrig en som har ansvaret för båda.
Familjeterapi är nära besläktat med parterapin. Men då det finns barn i sammanhanget är de alltid en del av stämningen som råder mellan föräldrarna. Ofta är det konflikter i samband med att praktiska saker måste fungera, vilket skapar osämja och konflikter i familjesystemet. I en terapiprocess är det (ofta) viktigt att inkludera barnen i detta förlopp. När de blir avlastade och befriade från att de inte har ansvar för stämningen och måendet i familjen får de mer energi och fokus att lägga på sig själva och hur de mår och utvecklas. Små förändringar hos föräldrarna, så som att hitta nya sätt att umgås med varandra, skapar stora förändringar för barnen.

Ibland är skilsmässa den enda lösningen. Det är alltid smärtsamt, oavsett vem det är som väljer att avsluta parförhållandet. Att gå i parterapi kan hjälpa er att lämna varandra på ett respektfullt sätt och kan användas som ett redskap att få till ett konstruktivt samarbete kring barnen, så att de inte kommer i kläm. Ert förhållande som par upphör, men ert livslånga åtagande som föräldrar är kvar.

Familjeterapi i hemmet erbjuds av Åre Psykoterapi, då det kan vara svårt att förflytta sig, få ihop familjelogistiken eller då man helt enkelt väljer att ha familjeterapin utanför mottagningen.
Barn och unga som kommer till Åre PsykoterapiI kan bland annat ha ett annorlunda sätt att tänka, vara impulsiva, hyperaktiva, ledsna, oroliga, rädda, arga, osv. Barn ges på Åre Psykoterapi olika möjligheter att få uttrycka sig. Samtal är ett sätt, men lek, målning, lera, etc är verkningsfulla inslag i barnterapeutiskt arbete. I samklang med barnterapin sker simultana föräldrasamtal; vilket visat sig ha märkbar effekt på utfallet i barnterapin.
Ungdomar och Unga vuxna står i gränslandet mellan barn och vuxen. För en del blir denna övergång mer komplicerad och utmanande. Åre Psykoterapi erbjuder kvalificerade samtal i detta arbete om att finna rätt i sig själv, vem man är, vad man vill bli och hur man uppfattar sig och uppfattas. Goda vänner och kloka föräldrar är mycket värdefullt i denna process och som komplement till dessa kontakter är ”ord och öron” från ”sin” terapeut, enormt viktigt i detta vuxenblivande. Att som ung gå i psykoterapi skapar ett eget utrymme.
Ett av de rikaste glädjeämnen i många vuxnas liv är barn. Föräldraskapet har dock också inslag av tvivel, ilska, frustration och maktlöshet. Varmt välkommen som förälder till Åre Psykoterapi för samtal om dessa polariseringspunkter, tankar och känslor. Barnet kan vara ofött, nyfött eller på väg hemifrån och allt där emellan. Att investera tid att förstå föräldraskapet är att investera i sina barn.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

HANDLEDNING OCH KONSULTATION

Åre Psykoterapi riktar handledning och konsultation till privata företag, företagshälsovård och andra verksamheter inom kommun, landsting och stat.

Beträffande handledningsuppdrag kan bland andra följande uppdrag vara aktuella:

 • Handledning för kliniskt verksamma socionomer, psykologer och andra yrkeskategorier i hälso- och sjukvård.
 • Utbildningshandledning
 • Socionomstudenthandledning
 • Handledning för kommunal verksamhet så som socialtjänst, LSS, Integration, verksamheter för ensamkommande flyktingbarn.
 • Handledning till skolsocionomer (kuratorer), skolpsykologer eller skolsköterskor.
 • Privata HVB-hem.

Handledning utformas utifrån önskemål. Fokus kan ligga på patient/klientarbete, rollutveckling eller grupp- och organisationsfrågor eller en kombination av dessa.

FÖRELÄSNINGAR OCH UTBILDNING

Genom föreläsning och utbildning möter Åre Psykoterapi yrkesverksamma från hela landet. Målgrupper som kan vara aktuella för våra föreläsningar och utbildningar är socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, LSS, psykiatri, ungdomsmottagning, universitet/högskolor och rättsväsendet. Åre Psykoterapi föreläser och utbildar gärna kring teman som rör psykosocialt arbete, psykoterapeutiskt arbete, samtal med barn och unga.

 • Att bli ungdom (en inre revolution, svåra beslut, kompisar är viktigt, vem är jag, hur uppfattar andra mig, etc.)
 • Mening eller lycka? Vad vill livet oss? Existentiella perspektiv.
 • Barn- och familjerelationer och konstellationer.
 • Medie- och sociala nätverk. Vad innebär de nya socialamedierna oss, barn, unga och vuxna? Reglerar mobil och dator det mellanmänskliga?
 • Kris och trauma

Åre Psykoterapi har en gedigen kunskap om skolsocialt arbete och är behjälpliga med värdegrundsarbete, barns behov, villkor för ett hållbart samhälle, relationen skola-hem-fritid.

BOKNINGSINFORMATION

BETALNING

Betalning sker vanligtvis via faktura, med 10 dagars förfallodatum från terapitillfället. Vid utebliven betalning skickas ytterligare en faktura med påminnelseavgift om 100 kronor.

Det går också bra att Swisha betalning. Denna skall göras senast 24 timmar efter terapisessionen.

Maria Kjellgren Bankgiro: 673-7399     (Maria Kjellgren Legitimerad psykoterapeut AB)
Swish: 123 634 08 63

Per Jansson Bankgiro: 5126-6674          (Per Jansson Utbildning AB)
Swish: 123 501 25 96

Företaget innehar F-skattsedlar.

AVBOKNING

Vid avbokning mindre än 24 timmar innan terapissession kommer full fakturering ske. Anmäler du återbud dagen innan session (upp till 48 timmar) ombeds Du betala 50 % av priset. Detta gäller oavsett vilken anledning Du har till återbudet. Insättning sker på bankgirokonto eller Swish. Vänligen uppge ditt namn och datum/tid för uteblivet besök på meddelandefältet.

PRISER OCH ARVODEN

Bedömningssamtal

SEK105050 min
 • 1-3 samtal 

Individuell terapi

SEK105050 min
 • 4 st förbokade sessioner 3 900 SEK6 st förbokade sessioner 5 700 SEK

Parterapi

SEK130075 min
 • 4 st förbokade sessioner 5 000 SEK6 st förbokade sessioner 7 000 SEK

Familjeterapi

SEK160090 min
 • 4 förbokade sessioner 6 0006 förbokade sessioner 8 500

Familjeterapi i hemmet

SEK200090 min
 • 4 st förbokade sessioner 7 500 SEK

  6 st  förbokade sessioner 11 000 SEK
  Resersättning tillkommer

Handledning/konsultation

SEKenl ök50 min
 • Pris enligt överenskommelse/offert utifrån uppdragets utformning

   

Föreläsning/utbildning

SEKenl ök50 min
 • Pris enligt överenskommelse/offert utifrån uppdragets utformning

   

Övrigt

SEKenl ök50 min
 • Pris enligt överenskommelse/offert utifrån uppdragets utformning

   

Välkommen att boka tid hos oss!

BOKA