50 ÅRS ERFARENHET

Tillsammans har vi mer än 50 års erfarenhet av psykosocialt arbete och psykoterapi i kommunal, privat samt hälso- och sjukvårdsverksamhet. Skolsocialt (kurativt) barn och elevhälsoarbete, Barn och ungdomspsykiatrisk verksamhet, socialtjänst; barn och familj samt ungdomsenhet är några av de tidigare arbetsplatser som nämns på våra CV.

VÅRT TEAM. DIN HÄLSA.

Maria Kjellgren

Auktoriserad socionom

Legitimerad Psykoterapeut

Handledare och lärare i psykoterapi

Master degree of social work

Doktorand

Per Jansson

Socionom

Familjeterapeut
(Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationsinriktad inriktning).

Handledare i psykosocialt arbete

Doktorand

  • Socionomexamen erhålls efter 3,5 års universitetsstudier med huvudämnet socialt arbete. I studierna ingår bland annat psykologi, sociologi och juridik.
  • Master degree innebär ytterligare två års universitetsstudier på avancerad nivå.
  • Grundläggande psykoterapiutbildning pågår i två år och görs efter avslutat socionomutbildning. Därtill sker egenterapi, utbildningspatienter och handledning. Efter genomgången grundläggande psykoterapiutbildning skall ytterligare två heltidsarbetsår göras innan det ges möjlighet att genomgå psykoterapeutprogrammet.
  • Psykoterapeutprogrammet är en treårig universitetsutbildning som leder fram till examen och legitimation.
  • Legitimation utfärdas av socialstyrelsen. Denna innebär att verksamheten står under samhällets tillsyn. Som legitimerad psykoterapeut ansvarar denna ytterst för att Åre Psykoterapi har försäkringar till skydd för både patienter och verksamheten. Psykoterapeutexamen erhölls vid Umeå universitet, ett psykoterapeutprogram vilket av universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedöms hålla hög kvalitet.